torsdag 25 juli 2013

Dishcloth - Disktrasor

2 different patterns, same yarn.
RUTAN & DIAGONAL
"Rutan" (right side)
3 mm, 100% linen
CO 40
1) 4 rows: *k 4, p 4*
2) 4 rows: *p 4, k 4*

Repeat 1-2 a total of 7 times. Bind off.

"Diagonal"
3 mm, 100 % linen
The dishcloth is knitted througout the whole pattern.

CO 3

Increase:
1) yo after 1st stitch and before last stitch
2) knit all stitches

Repeat until you have 45 stitches on the needles.

Center row:
3) k1, yo, k2tog... knit until you have 3 stitches left, k2tog, yo, k1.
4) knit all stitches

Decrease:
5) k1, yo, slip 1 stitch as to knit, k2tog and pass the slipped stitch over the last knitted. Knit until you have 4 stitches left, k3tog, yo, k1.
6) knit all stitches.

Repeat rows 5-6 until you have 7 stitches left.

7) k1, yo, k2tog, k3tog, pass the 2nd stitch over the last stitch, yo, k1
8) k1, k3tog, k1
9) break yarn and pull through the last 3 stitches, weave in ends.

100 % linen

2 olika mönster, samma garn.

"Rutan" ( uppe till höger)
Stickor 3 mm
Lägg upp 40 m
1) 4 varv med *4 rm, 4 am*
2) 4 varv med *4 am, 4 rm*

Upprepa varv 1-2 totalt 7 ggr. Avmaska.

"Diagonalen"
Stickor 3 mm, rätstickning hela arbetet.
Lägg upp 3 m

Ökningsvarv:
1) Gör ett omslag efter 1:a maskan och före sista maskan.
2) Rm

Upprepa tills du har 45 maskor på stickan.

Mitt varvet:
3) 1 rm, omsl, 2 tills... rm tills du har 3 maskor kvar på vänster sticka: 2 tills, omsl, 1 rm.
4) Rm

Minskningsvarv:
5) 1 rm, omsl, lyft 1 m rät, sticka 2 tills och lyft den lyfta maskan över sista stickade maskan... sticka rm till du har 4 maskor kvar på stickan: 3 tills, omsl, 1 rm.
6) Rm

Fortsätt minska tills du har 7 m kvar
7) 1 rm, omsl, 2 tills, 3 tills, lyft den 2:a maskan över den sista maskan, omsl, 1 rm.
8) 1 rm, 3 tills, 1 rm.
9) Ta av garnet och dra igenom de tre sista maskorna.