lördag 17 augusti 2013

Virkad filt, gratis mönster - Afghan, free pattern

Svenskt mönster längre ner!

I saw a picture on internet a while ago, of a wavy crochet afghan in granny-square-style. Unfortunately I don't remember where I saw it, but I doodled some notes and drawings because there was no link to a pattern and I wanted to do a similar one day. A couple of days ago I found my doodle-notes and got an urge to start and this is what I came up with.

I've had several large (200g) skeins lying around for quite some time, from Rusta, and they came in handy now. It looks ok and honestly, the pattern is so easy that you can do it in front of the tv or in your sleep :-) 

Pattern:
One "tip" is 24 sts + 4 sts.
It's easy to adjust to the size you want and in any yarn you like. Smart!
Just decide how many "tips" you want, multiply with 24 and add another 4.

My afghan has 10 tips which means (10 x 24) + 4 = 244.
I use 5 colors of Rusta's yarn "Tradition" and hook 4,5 mm but for the moment I have no idea the amount of yarn, I'm not finished yet. Besides, it all depends on how big you want your afghan to be.  

ch - chain
dc - double crochet
lp - loop
st(s) - stitch(es)
dc gr - 3 double crochet around 1 loop

Start: ch 244 (that is 10 tips/waves) or as many ch you need.

First row is a bit fiddling but the pattern repeats itself so it requires almost no attention after a while and when the base-row is done you just keep going with dc gr and ch.

row 1)
Part 1, over the first 12 sts:
dc 1 in 5th ch from hook and dc 1 in next 2 sts, ch 1, skip 1 st, dc 1 i next 3 sts, ch 1, skip 1 st, dc 1 in next 3 sts.

Part 2, over 24 sts = 1 pattern repeat
*skip 2 sts, dc 1 i next 3 sts (this forms the lower tip), ch 1, skip 1 st, dc 1 in next 3 sts, ch 1, skip 1 st, dc 1 in next 3 sts, ch 3, dc 1 in next 3 sts (this forms the top of the wave), ch 1, skip 1, dc 1 in next 3 sts, ch 1, skip 1, dc 1 in next 3 sts*

Repeat *-* until you have 12 sts left.

Part 3, the last 12 sts:
Skip 2 sts, dc 1 in next 3 sts, ch 1, skip 1, dc 1 in next 3 sts, ch 1, skip 1, dc 1 in next 3 sts, ch 2 and dc 1 in last st.

Now when the first row is made your work probably looks like a winding flimsy worm, but it's ok. You have groups with dc and loops/holes and the rest of the work will be so easy when the base-row is done. Good job!

Row 2)
Turn with ch 5 and dc 3 in the very first lp, continue like this: ch 1, dc 3 in lp, ch 1, dc 3 in lp, *skip next dc gr that forms the lower tip, dc 3 in next lp, ch 1, dc 3 in lp, ch 1, in next lp (the top wave) dc 3 + ch 3 + dc 3, continue down again with ch 1, dc 3 in lp, ch 1, dc 3 in lp* 
Repeat *-* until you've reached the last lower tip and is about to crochet up the last piece:
Skip 2 dc gr at the bottom and dc 3 in next lp, ch 1, dc 3 in lp, ch 1. In the last lp: dc 3, ch 2, dc 1.

Repeat row 2 until you have the size you like. 

Like I said: Easy-peasy!

There's a picture of a chart, in Swedish, but I'm sure you can get the hang of it anyway. The first and last parts in the chart shows beginning/end of every row. The center part is the pattern repeat. I know, it's not a proffessional chart, but it is colorful! :-)

I've made 1 color-combo like this:
3 r: black
3 r: pink
3 r: red
1 r: beige
1 r: blue
1 r: beige
3 r: red
3 r: pink
3 r: black

Good luck with your afghan-project!

Jag såg en bild på nätet för ett bra tag sen, på en vågig virkad filt i mormor-rute-stil. Tyvärr så minns jag inte vart eller på vilken sida jag såg bilden, men jag klottrade ner några anteckningar och ritade en liten bild, eftersom det inte fanns någon beskrivning och tänkte att jag ville göra en liknande framöver. För några dagar sen hittade jag mitt klotter och blev sugen att börja och så här är min variant :-)

Jag har haft flera stora nystan från Rusta liggande länge och de kommer väl till pass nu när jag testar hur mönstret kommer se ut. Det verkar bli helt ok i mina ögon. Får fortsätta och se vad som händer när jag byter färgkombon.  

Gör så här:
Mönster rapporten (en "spets") är 24+4 maskor.
Så det är lätt att göra vilken storlek man vill, i vilket garn man vill. Smart!
Bara räkna ut antalet spetsar man vill ha och multiplicera med 24 och lägg till 4.

Min filt har 10 "spetsar" vilket betyder ( 10 x 24) + 4 = 244 lm.
Jag använder 5 olika färger av Rustas garn "Tradition" och virknål 4,5 mm men har absolut ingen aning om hur mycket garn som kommer gå åt eftersom jag precis är i starten.

Förklaringar:
st - stolpe
lm - luftmaska
lmb - luftmaskbåge
st gr - 3 stolpar samlade runt lmb
m - maska

Nu kör vi
Start: Gör 244 lm (10 spetsar/vågor) eller så många lm som du räknat ut att du behöver.

Första varvet är lite pillrigt men samma mönster rapport upprepas hela tiden så det är ett perfekt titta-på-tv projekt och när väl basvarvet har landat så är det bara att köra på med stolpgrupper och lm.


varv 1)
Del 1, över första 12 maskorna virkas så här:
1 st i 5:e lm från nålen och 1 st i nästa 2 m, 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästföljande 3 m, 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästföljande 3 m.

Del 2, över 24 maskor = 1 mönster rapport
*Hoppa över 2 m, 1 st i nästföljande 3 m (detta formar nedre spetsen) 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästföljande 3 m, 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästföljande 3 m, 3 lm, 1 st i nästa 3 m (detta formar övre delen på vågen) 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästföljande 3 m, 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästföljande 3 m*

Kortfattat ser mönster rapporten ut så här:
*hoppa över 2 m, 3 st, 1 lm, hoppa över 1, 3 st, 1 lm, hoppa över 1 m, 3 st, 3 lm, 3 st, 1 lm, hoppa över 1 m, 3 st, 1 lm, hoppa över 1 m, 3 st*

Upprepa *-* tills du har 12 lm kvar.

Del 3, de sista 12 luftmaskorna virkas så här:
Hoppa över 2 m, 1 st i nästföljande 3 m, 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästföljande 3 m, 1 lm, hoppa över 1, 1 st i nästföljande 3 m, 2 lm. Avsluta med 1 st i sista maskan.

Nu är basvarvet klart och ser ut som en slingrande sladdrig mask, men nu blir det enklare att fortsätta.

Varv 2)
Vänd med 5 lm och virka 3 st i första lmb, fortsätt sedan nedåt med 1 lm, 3 st i lmb, 1 lm, 3 st i lmb * hoppa över de 2 stolp grupperna som bildar nedre spetsen och virka 3 st i nästa lmb, 1 lm, 3 st i lmb, 1 lm, i nästa lmb (i toppen på "vågen") virkas 3 st + 3 lm + 3 st, fortsätt sedan nedåt igen med 1 lm, 3 st i lmb, 1 lm, 3 st i lmb*

Upprepa från *-* tills du nått till sista nedåt spetsen och ska upp på sista uppåt svängen:
Hoppa över de 2 stolp grupperna i nedre spetsen och virka 3 st i nästa lmb, 1 lm, 3 st i lmb, 1 lm. I sista lmb virkas 3 st + 2 lm + 1 st.

Börja om från början på varv 2 och fortsätt tills du är nöjd med storleken :-) Det är bara att "mata på".

Mitt fina handritade diagram kanske inte gör så mycket nytta, med det är färgglatt! :-)

Jag har gjort 1 färgkombo så här:
3 varv svart
3 varv rosa
3 varv rött
1 varv beige
1 varv blått
1 varv beige
3 varv rött
3 varv rosa
3 varv svart

Planen är att fortsätta ha det svarta på samma ställe men byta plats på de andra färgerna, i olika omgångar. Det återstår att se hur resultatet blir.

Lycka till med ditt filt-projekt!