lördag 8 mars 2014

"Ugglooo" mönster finns nu på Ravelry

Senaste dagarna har jag producerat en hel kull med "Ugglooosar" OCH renskrivit mönstret. Mönster finns nu att köpa - det är enkelt att betala och ladda ner mönstret på pdf-fil via Ravelry/Paypal ELLER så hör du av dig till mig via mail så kan jag maila mönstret efter betalning.

Vill du köpa färdiga "Ugglooosar"? Maila för mer info.

I´ve been quite busy lately, producing a whole bunch of crocheted toilet roll Owls AND written the pattern. The  patterns is now available in Swedish and English. Easy to pay and download pdf-file via Ravelry/PayPal (just tap the "buy now" button) OR send me a mail and I´ll e-mail you the pattern after payment.

Do you want to buy finished items? Mail for more info.