måndag 28 juli 2014

Virkad sjal med snäck- och stolpgruppspartier


Diagrammet snurrar runt på Facebook, i olika grupper. Jag tar ingen credit för mönstret eftersom det tillhör någon annan. Jag har sökt efter designern på nätet men tyvärr är han/hon okänd i dagsläget. Ursprunget verkar dock ryskt (?). Vet ni vem det är, hör gärna av er, så rätt person får credit J 

Detta är bara min tolkning av diagrammet skriven i text. Istället för dubbelstolpar kan man ju göra vanliga stolpar. Det tål att testas olika varianter J


Uppdaterad version 2014-08-05
(Tryckfelsnisse - läs: snurriga Chippzan - har varit framme... igen ! Överstruken text ska inte användas och rättad text är markerad i rött)
Tack alla uppmärksamma och hjälpsamma virkare som påpekat detta!!


Förkortningar & förklaringar:

lm = luftmaska
fm = fastmaska
st = stolpe
dst = dubbelstolpe (2 omslag)
lmb = luftmaskbåge
= hoppa över
rel dst = relief dubbelstolpe. Istället för att sticka ner nålen i en maska, för man nålen runt föregående varvs stolpe, hämtar garn och avslutar dst på vanligt vis. Detta ger en ”kant”-struktur på snäckan. Första snäckpartiet virkas alla relief dst framifrån, andra partiet virkas rel dst bakifrån osv. Detta för att få ”kanten” på samma sida.
( ) 5 ggr = Upprepa det som står inom parentes antalet gånger, i mitt ex 5 gånger.

Start: 20 lm, sm till en ring.     
 1.  3 lm (= 1 st), 19 st i ringen. Vänd! [20 st i ringen]
 2.   5 lm, 1 dst i st från föregående varv, (1 lm, 1 dst i nästa st) 19 ggr. Vänd! [20 dst]
 3. Alla rel dst görs framifrån. 6 lm, 1 rel dst runt dst från föregående varv, (2 lm, 1 rel dst runt nästa dst) 19 ggr. Vänd! [20 relief dst]
  Du har nu gjort 1 snäcka.
 4. 10 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 3 ggr,
  10 lm, hö 3 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 3 ggr,
  7 lm, 1 dst i sista st. Vänd!
 5. 4 lm, 9 st i lmb, 1 fm i lmb från föreg varv, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 2 ggr,
  20 st i stora lmb, 1 fm i lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 2 ggr,
  10 st i sista lmb. Vänd!
 6. 5 lm, 1 dst i st från föreg varv, (1 lm, 1 dst i nästa st) 9 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i st) 20 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i st) 10 ggr. Vänd!
 7. Alla rel dst görs framifrån.
  6 lm, 1 rel dst (2 lm, 1 rel dst) 8 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 20 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr. Vänd!

  Du har nu totalt 4 snäckor.
 8. 10 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 4 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 3 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 4 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  6 lm, 1 dst i sista maskan. Vänd!
 9. 3 lm, 9 st i lmb, 1 fm i lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  10 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  20 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  10 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  10 st i sista lmb. Vänd!
 10. 5 lm, 1 dst i st från föreg varv, (1 lm, 1 dst i nästa st) 9 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 20 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr. Vänd!
 11. Alla rel dst görs framifrån.
  6 lm, 1 rel dst, (2 lm, 1 rel dst) 8 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 20 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr.
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr. Vänd!

  Du har nu totalt 9 snäckor, varav 3 stora längs centerpartiet.
 12. Nu börjar stolpgruppsdelen:
  3 lm, 2 st i första st, (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) 4 ggr,
  2 lm, hö 2 lmb, 3 st i nästa lmb, (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) 4 ggr,
  2 lm, hö 2 lmb, 3 st i nästa lmb, (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) 4 ggr,
  2 lm, (3 dst, 2 lm, 3 dst) i nästa lmb, 2 lm, 3 st i nästa lmb,
  (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) 4 ggr, 2 lm, hö 2 lmb, 3 st i nästa lmb,
  (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) till slutet på varvet, avsluta med 2 lm och 3 st i sista st. . Vänd!
 13. 3 lm, 2 st i första st, (2 lm, 3 st i nästa lmb) 15 ggr,
  lmb mitt fram: 2 lm, (3 dst, 2 lm, 3 dst)
  (2 lm, 3 st i nästa lmb) till slutet på varvet, avsluta med 2 lm och 3 st i sista st. Vänd!
 14. Fortsätt med stolpgrupper på samma sätt i ytterligare 5 varv (totalt 7 varv med stolpgrupper). Första stolpgrupperna är alltså i första st, i lmb mitt fram virkas (3 dst, 2 lm, 3 dst) och alla varv avslutas med en stolpgrupp i sista st. Vänd!
 15. Nästa snäckdel:
  2 lm, 1 sm i sista stolpen i stolpgruppen, *10 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr*  upprepa *-* totalt 4 ggr.
  Mitt fram: 10 lm, gör 1 dst i sista dst i första stolpgruppen, 2 lm, 1 dst i första dst i nästa stolpgrupp. *10 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr*  upprepa *-* totalt 4 ggr. Avsluta varvet med 10 lm, hö sista lmb, 1 fm i första stolpen i sista stolpgruppen, 1 sm till allra första m. Vänd!
 16. 4 lm, 9 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  *10 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr, uppr *-* 3 ggr,
  Stora snäckan mitt fram: 9 st i lmb, 1 st i dst, 2 lm, 1 st i nästa dst, 9 st i lmb,
  (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
   *10 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr* upprepa *-* 3 ggr, 9 st i sista lmb, 1 st i sista maskan. Vänd!
 17. 5 lm, 1 dst i st från föreg varv, (1 lm, 1 dst i nästa st) 9 ggr,
  *1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr*, upprepa *-* 3 ggr, 2 lm mitt fram, *1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr*, upprepa *-* 4 ggr. Vänd!
 18. Alla rel dst görs bakifrån.
  6 lm, 1 rel dst (2 lm, 1 rel dst) 8 ggr,
  *2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr*, upprepa *-* över alla snäckor, 3 lm.
  Stora snäckan mitt fram: (2 lm, 1 rel dst) 20 ggr,
  3 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr,
  *2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr* upprepa *-* över alla snäckor. Vänd!

  Nu har du 9 snäckor i rad, varav 1 stor mitt fram.
 19. 2 lm, 1 fm i lmb, 10 lm, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 3 ggr. Detta är första nya snäckan på andra raden med snäckor och alla nya snäckvarv framöver.
  *10 lm, hö 4 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr*, *-* totalt 3 gånger,
  10 lm, hö 3 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 2 rel dst och virka 1 dst i 3:e rel dst, 2 lm, 1 dst i nästa rel dst, 10 lm, hö 2 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 3 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  *10 lm, hö 4 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr*,
  upprepa *-* 4 ggr. Avsluta med 10 lm, 1 fm, i sista lmb, 1 sm till sista maskan. Vänd!
 20. Fortsätt som tidigare; *10 st, 1 fm i lmb, (8 lm, 1 fm i lmb) 2 ggr* tills du når snäckan mitt fram. Där blir det 10 st, 2 lm mitt fram, 10 st. Fortsätt sen med 1 fm i lmb, (8 lm, 1 fm i lmb) 2 ggr. *10 st, 1 fm i lmb ( 8 lm, 1 fm i lmb) 2 ggr* till slutet på varvet. Vänd!
 21. *(1 dst, 1 lm) 10 ggr, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb* Upprepa *-* till mitt fram, där du gör 2 lm istället för 1 lm.
  *(1 dst, 1 lm) 10 ggr, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb* Upprepa *-* till slutet på varvet. Vänd!
 22. Alla rel dst görs bakifrån.
  *(1 rel dst, 2 lm) 10 ggr, 1 fm i lmb, 2 lm* upprepa *-* till mitt fram, där blir det 20 relief dst i stora snäckan. 2 lm, 1 fm i lmb *(1 rel dst, 2 lm) 10 ggr, 1 fm i lmb, 2 lm* upprepa *-* till slutet på varvet. Vänd!
Gör ett snäckvarv till enligt 19 - 22. För varje omgång ökas det på en snäcka längs sidorna.
Stolpgruppsvarven är från v 12.

Upprepa snäck- och stolpvarvspartier tills du är nöjd med storleken. 

Lycka till!

Hittar du något knas i texten, hojta gärna till. Du kanske gör din sjal annorlunda? Dela gärna med dig av dina idéer. 

10 kommentarer:

 1. Jag som tänkte samma sak som du :)
  Men du han före ;) så då slipper jag

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fler som tänker som jag. Gillar! Det här är bara min tolkning. Din kanske blir annorlunda? :-)

   Radera
  2. Hej det ska alltså vara stolpar i första stolpen på alla stolpar utom varv 12 det som inleder stolpgrupperna?? Vänligen Madeleine

   Radera
  3. Hmm, önskar jag kunde säga att tryckfelsnisse har varit framme... men det är min miss. Det ska vara stolpar i första stolpen, på alla varv i stolpgruppsdelen. Lessen för det. Tack för att du hojtade till! (Rättningen är i röd text). mvh Petra

   Radera
 2. Men hur gör man fransarna sen? Så snyggt, har aldrig testat!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Sara
   Man klipper bitar av garn, viker i mitten av 1-2 garnbitar, sticker ner virknålen i lmb/där man vill ha fransen och hämtar öglan på garnbitarna. Sen öppnar man öglan och tar tag i garnändarna med virknålen och drar igenom öglan. Dra åt och vips har du en frans! Kan göra en steg-för-steg med bilder och lägga upp.

   Radera
 3. hi read english translation so want to try, will be a challenge as some words do not translate well but graph should help

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hi!
   You can find the English version here:
   http://chippzan.blogspot.se/2014/08/shawl-with-shells-and-clusters-of.html maybe that one will be easier to follow. Google translate can be great sometimes but hillarious and not very helpful other times. Good luck!

   Radera
 4. Tack för en jättefin sjal! Såg den här på Etsy, men vet ej om det är "uppfinnaren" av mönstret?
  https://www.etsy.com/se-en/listing/213638827/handmade-crochet-shawl?ref=shop_home_active_17

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Tack för länken. Det finns många som säljer dessa sjalar på olika gör-det-själv sidor. Denna verkar vara ytterligare en fin variant. :-)

   Radera