måndag 28 juli 2014

Virkad sjal med snäck- och stolpgruppspartier


Diagrammet snurrar runt på Facebook, i olika grupper. Jag tar ingen credit för mönstret eftersom det tillhör någon annan. Jag har sökt efter designern på nätet men tyvärr är han/hon okänd i dagsläget. Ursprunget verkar dock ryskt (?). Vet ni vem det är, hör gärna av er, så rätt person får credit J 

Detta är bara min tolkning av diagrammet skriven i text. Istället för dubbelstolpar kan man ju göra vanliga stolpar. Det tål att testas olika varianter J


Uppdaterad version 2014-08-05
(Tryckfelsnisse - läs: snurriga Chippzan - har varit framme... igen ! Överstruken text ska inte användas och rättad text är markerad i rött)
Tack alla uppmärksamma och hjälpsamma virkare som påpekat detta!!


Förkortningar & förklaringar:

lm = luftmaska
fm = fastmaska
st = stolpe
dst = dubbelstolpe (2 omslag)
lmb = luftmaskbåge
= hoppa över
rel dst = relief dubbelstolpe. Istället för att sticka ner nålen i en maska, för man nålen runt föregående varvs stolpe, hämtar garn och avslutar dst på vanligt vis. Detta ger en ”kant”-struktur på snäckan. Första snäckpartiet virkas alla relief dst framifrån, andra partiet virkas rel dst bakifrån osv. Detta för att få ”kanten” på samma sida.
( ) 5 ggr = Upprepa det som står inom parentes antalet gånger, i mitt ex 5 gånger.

Start: 20 lm, sm till en ring.     
 1.  3 lm (= 1 st), 19 st i ringen. Vänd! [20 st i ringen]
 2.   5 lm, 1 dst i st från föregående varv, (1 lm, 1 dst i nästa st) 19 ggr. Vänd! [20 dst]
 3. Alla rel dst görs framifrån. 6 lm, 1 rel dst runt dst från föregående varv, (2 lm, 1 rel dst runt nästa dst) 19 ggr. Vänd! [20 relief dst]
  Du har nu gjort 1 snäcka.
 4. 10 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 3 ggr,
  10 lm, hö 3 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 3 ggr,
  7 lm, 1 dst i sista st. Vänd!
 5. 4 lm, 9 st i lmb, 1 fm i lmb från föreg varv, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 2 ggr,
  20 st i stora lmb, 1 fm i lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 2 ggr,
  10 st i sista lmb. Vänd!
 6. 5 lm, 1 dst i st från föreg varv, (1 lm, 1 dst i nästa st) 9 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i st) 20 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i st) 10 ggr. Vänd!
 7. Alla rel dst görs framifrån.
  6 lm, 1 rel dst (2 lm, 1 rel dst) 8 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 20 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr. Vänd!

  Du har nu totalt 4 snäckor.
 8. 10 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 4 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 3 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 4 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  6 lm, 1 dst i sista maskan. Vänd!
 9. 3 lm, 9 st i lmb, 1 fm i lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  10 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  20 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  10 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  10 st i sista lmb. Vänd!
 10. 5 lm, 1 dst i st från föreg varv, (1 lm, 1 dst i nästa st) 9 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 20 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr,
  1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr. Vänd!
 11. Alla rel dst görs framifrån.
  6 lm, 1 rel dst, (2 lm, 1 rel dst) 8 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 20 ggr,
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr.
  2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr. Vänd!

  Du har nu totalt 9 snäckor, varav 3 stora längs centerpartiet.
 12. Nu börjar stolpgruppsdelen:
  3 lm, 2 st i första st, (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) 4 ggr,
  2 lm, hö 2 lmb, 3 st i nästa lmb, (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) 4 ggr,
  2 lm, hö 2 lmb, 3 st i nästa lmb, (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) 4 ggr,
  2 lm, (3 dst, 2 lm, 3 dst) i nästa lmb, 2 lm, 3 st i nästa lmb,
  (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) 4 ggr, 2 lm, hö 2 lmb, 3 st i nästa lmb,
  (2 lm, hö 1 lmb, 3 st i nästa lmb) till slutet på varvet, avsluta med 2 lm och 3 st i sista st. . Vänd!
 13. 3 lm, 2 st i första st, (2 lm, 3 st i nästa lmb) 15 ggr,
  lmb mitt fram: 2 lm, (3 dst, 2 lm, 3 dst)
  (2 lm, 3 st i nästa lmb) till slutet på varvet, avsluta med 2 lm och 3 st i sista st. Vänd!
 14. Fortsätt med stolpgrupper på samma sätt i ytterligare 5 varv (totalt 7 varv med stolpgrupper). Första stolpgrupperna är alltså i första st, i lmb mitt fram virkas (3 dst, 2 lm, 3 dst) och alla varv avslutas med en stolpgrupp i sista st. Vänd!
 15. Nästa snäckdel:
  2 lm, 1 sm i sista stolpen i stolpgruppen, *10 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr*  upprepa *-* totalt 4 ggr.
  Mitt fram: 10 lm, gör 1 dst i sista dst i första stolpgruppen, 2 lm, 1 dst i första dst i nästa stolpgrupp. *10 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr*  upprepa *-* totalt 4 ggr. Avsluta varvet med 10 lm, hö sista lmb, 1 fm i första stolpen i sista stolpgruppen, 1 sm till allra första m. Vänd!
 16. 4 lm, 9 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
  *10 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr, uppr *-* 3 ggr,
  Stora snäckan mitt fram: 9 st i lmb, 1 st i dst, 2 lm, 1 st i nästa dst, 9 st i lmb,
  (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr,
   *10 st i lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, 1 fm i nästa lmb) 2 ggr* upprepa *-* 3 ggr, 9 st i sista lmb, 1 st i sista maskan. Vänd!
 17. 5 lm, 1 dst i st från föreg varv, (1 lm, 1 dst i nästa st) 9 ggr,
  *1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr*, upprepa *-* 3 ggr, 2 lm mitt fram, *1 lm, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb, (1 lm, 1 dst i nästa st) 10 ggr*, upprepa *-* 4 ggr. Vänd!
 18. Alla rel dst görs bakifrån.
  6 lm, 1 rel dst (2 lm, 1 rel dst) 8 ggr,
  *2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr*, upprepa *-* över alla snäckor, 3 lm.
  Stora snäckan mitt fram: (2 lm, 1 rel dst) 20 ggr,
  3 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr,
  *2 lm, 1 fm i lmb, (2 lm, 1 rel dst) 10 ggr* upprepa *-* över alla snäckor. Vänd!

  Nu har du 9 snäckor i rad, varav 1 stor mitt fram.
 19. 2 lm, 1 fm i lmb, 10 lm, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa) 3 ggr. Detta är första nya snäckan på andra raden med snäckor och alla nya snäckvarv framöver.
  *10 lm, hö 4 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr*, *-* totalt 3 gånger,
  10 lm, hö 3 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 2 rel dst och virka 1 dst i 3:e rel dst, 2 lm, 1 dst i nästa rel dst, 10 lm, hö 2 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  10 lm, hö 3 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr,
  *10 lm, hö 4 lmb, 1 fm i nästa lmb, (8 lm, hö 1 lmb, 1 fm i nästa lmb) 3 ggr*,
  upprepa *-* 4 ggr. Avsluta med 10 lm, 1 fm, i sista lmb, 1 sm till sista maskan. Vänd!
 20. Fortsätt som tidigare; *10 st, 1 fm i lmb, (8 lm, 1 fm i lmb) 2 ggr* tills du når snäckan mitt fram. Där blir det 10 st, 2 lm mitt fram, 10 st. Fortsätt sen med 1 fm i lmb, (8 lm, 1 fm i lmb) 2 ggr. *10 st, 1 fm i lmb ( 8 lm, 1 fm i lmb) 2 ggr* till slutet på varvet. Vänd!
 21. *(1 dst, 1 lm) 10 ggr, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb* Upprepa *-* till mitt fram, där du gör 2 lm istället för 1 lm.
  *(1 dst, 1 lm) 10 ggr, 1 fm i lmb, 8 lm, 1 fm i nästa lmb* Upprepa *-* till slutet på varvet. Vänd!
 22. Alla rel dst görs bakifrån.
  *(1 rel dst, 2 lm) 10 ggr, 1 fm i lmb, 2 lm* upprepa *-* till mitt fram, där blir det 20 relief dst i stora snäckan. 2 lm, 1 fm i lmb *(1 rel dst, 2 lm) 10 ggr, 1 fm i lmb, 2 lm* upprepa *-* till slutet på varvet. Vänd!
Gör ett snäckvarv till enligt 19 - 22. För varje omgång ökas det på en snäcka längs sidorna.
Stolpgruppsvarven är från v 12.

Upprepa snäck- och stolpvarvspartier tills du är nöjd med storleken. 

Lycka till!

Hittar du något knas i texten, hojta gärna till. Du kanske gör din sjal annorlunda? Dela gärna med dig av dina idéer.