torsdag 14 april 2016

Fusk linne - GRATIS mönster, del 2

Fusk linne  
del 2DEL 2 – DIAGRAM 2
Varv 11:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, sista maskan virkas 2 st. Vänd! (14 st)
Varv 12:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (16 st)
Varv 13:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (18 st)
Varv 14:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (20 st)
Varv 15:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (22 st)
Varv 16:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (24 st)
Varv 17:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (26 st)
Varv 18:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (28 st)
Varv 19:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (30 st)
Varv 20:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (32 st)
Varv 21:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (34 st)
Varv 22:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (36 st)
Varv 23:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (38 st)
Varv 24:     2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! 40 st)
Varv 25:       2 st i första maskan, 1 stolpe i varje maska tills du har en maska kvar på varvet, i sista maskan virkas 2 st. Vänd! (42 st)


Del 1 är här invikt under kanten, så den biten syns inte :-)