Copyright


Hej och välkommen!
Var snäll och läs nedan om copyright och mina önskningar när det gäller att sälja färdiga alster från gratismönster och köpemönster.
Mönster:
Enligt copyright får du inte kopiera och sälja mina mönster, vare sig de är gratis eller köpemönster. Inte heller använda delar av mönstren, ändra lite smått här och där och sedan kalla det ditt mönster. Enligt lagen i Sverige är det "Straff i form av böter eller fängelse; vitesförbud m.m." som gäller när man bryter mot Copyright. Så, inspireras gärna och skapa sedan egna mönster från grunden.

Färdiga alster:
Du får gärna själv använda och/eller ge bort färdiga alster. Vill du ge eller sälja för välgörenhet, hör av dig till mig. 

Det är okej att sälja färdiga alster gjorda av mina gratismönster till de som är intresserade UTOM på de mönster där det står specifikt att det inte är tillåtet att sälja färdiga alster! 

Alster gjorda från mina köpemönster är däremot INTE tillåtet att sälja färdiga alster av.

Gör du saker från gratismönstren och säljer/ger bort, vill jag att du länkar till min blogg eller skriver var du hittat originalmönstret, som respekt till mig som designer. Det håller min inspiration igång om fler hittar hit.

Tack för att du respekterar detta.

Frågor eller funderingar?
maila chippzan9@gmail.com

Du hittar mig även på Ravelry och ETSY.

Patterns:
According to copyright you may not copy and/or sell or distribute any of my patterns/designs. You may not use parts of patterns or make any changes and then call it your design. Please be inspired and make your own patterns from scratch. 

Finished items:
Feel free to use or give away as many finished items made from free- or bought patterns you want. If you want to give or sell for charity, please send me a mail with your information to chippzan9@gmail.com

It's ok to sell finished items you make out of my free patterns to anyone interested,  unless it's specified on the pattern that selling finished items are prohibited

Items made from my buy-patterns are prohibited to sell. 

The only thing I ask is that you link, write or somehow show where you found the original pattern for a small tribute to me as a designer, it keeps me inspired to create more patterns if more people find their way to my blog.

Please feel free to e-mail me if you have any questions.

Thank you for your understanding. 

You can find me at Ravelry and ETSY