söndag 23 september 2012

Hjärtekatten

Hjärtekatten "Dodde"
Skickad till Göteborg, till glädje för något litet barn med hjärtfel.
 Gå gärna in på Hjärtekatten och läs mer! Du kan bidra med en eller flera hjärtekatter du me´!