söndag 9 juni 2013

Vändbar sommarväska

...for english scroll down... :-) or for pdf- file visit my Ravelry Store
Gratis mönster - free pattern

En praktisk liten sommarväska som man kan vända (inte ut och in) och använda vilken sida man vill framåt. Kanske beroende på humör? Virkar man dessutom sidorna i olika färger så får man två väskor i en!

Storlek: 18 cm hög, 17 cm bred och 2 cm djup.
Material: Drops Love You I (2 nystan grått, 1 nystan naturvit), virknål 4 mm samt lite pärlor till dekoration.

Grund:
1) Lägg upp 31 lm,1 fm i andra maskan från nålen och hela vägen till slutet (30 fm) Vänd alla varv med 1 lm.
2) Gör ett till varv med fm.

3) Nu fortsätter man virka DUBBELT, dvs stick ner nålen i 1:a bakre maskbågen OCH genom 1:a uppläggningsmaskan i botten. Hämta garn, dra igenom båda maskbågarna, omslag och dra igenom som en vanlig fm. Fortsätt hela varvet ut. Alltså genom nästa bakre maskbåge och bottenmaskan, hämta garn, dra igenom båda maskbågarna, omslag och avsluta fm.
Håll ut! Det är bara första varvet det är lite petigt, när man ska ner i uppläggningsmaskorna och dessutom inte har så mycket att hålla i.

Kom ihåg att vända med 1 lm.

Nästföljande varv är mycket lättare, som du kan se efter första dubbelvarvet så bildas ett "etage" mellan nästsista varvet och sista varvet. Man ser lättare vilka maskbågar man ska attackera.

4) Så... På nästa varv och i fortsättningen sticker du ner nålen i bakre maskbågen och i maskbågen på varvet under, hämtar garn och drar igenom båda maskbågarna, omslag och dra igenom som en vanlig fm.

Som du märker blir det väldigt stabilt och tjockare än vanliga fm. Den här tekniken funkar utmärkt till andra slags fodral, grytlappar, pannlappar mm.

Jag virkade 30 v med en färg, bytte färg och virkade 30 varv till.
Sista varvet virkas fm, genom båda maskbågarna i övre fm och nedre maskbågen, för att få en jämn kant utan etage :-)Ta av garnet.

Lock: 
Ökningar
Börja med 3 lm. Vänd, 1 fm i andra lm från nålen och 1 fm i nästa. Vänd alla varv med 1 lm.
*Virka fm fram till sista maskan, 2 fm i sista maskan. Vänd. 2 fm i första maskan, fm till slutet.*
Upprepa tills du har gjort 30 fm i rad.
Vänstra kanten är nu rak och högra har du gjort en ökning längs hela kanten så formen är en trekant.

Virka 6 varv med fm utan att öka. (Om du vill byta färg gör du det efter 3:e varvet).

Minskningar
*Virka fm hela varvet, vänd, virka fram till sista maskan, 2 fm tillsammans i sista maskan. Vänd. 2 fm tillsammans i första maskan, fm till slutet. *
Upprepa tills du har 2 fm kvar.

Du har nu gjort ökningar på högra nedre kanten och minskningar på övre vänstra kanten.

Kanter (Byt färg om så önskas).
23 fm längs ena raka kanten, 4 fm i allra sista maskan för att få en snygg "sväng".
I allra första snäckmönstret gjorde jag en ögla för knappen: 2 st i samma maska ca 1/2-1 cm från sista fm, 10 lm, 1 sm i 9:e m från nålen och 1 sm i sista lm, fortsätt med ytterligare 4 st i samma maska som du gjorde de 2 första ( Det blir totalt 6 st = snäckmönster), hoppa över ca 1/2-1 cm, 1 fm. Hur långt avståndet blir mellan snäckorna avgör du.
Fortsätt sedan med snäckmönster på samma sätt: *6 stolpar i samma maska, 1 fm*  längs de sneda kanterna. Upprepa på andra sidan.

Axelrem:
280 lm, fm till slutet, 4 fm i sista maskan, fm längs andra sidan av luftmaskkedjan, 4 fm i sista maskan. Fortsätt virka fm ett varv till. Gör en sm i sista för att avsluta snyggt. Ta av garnet.

Montering:
Vik själva väskan och virka eller sy ihop kanterna. Det är inte så noga eftersom axelremmen sys fast över kanterna, så det blir snyggt i slutänden.

Sy fast axelremmen längs hela sidorna på väskan. Jag sydde underifrån remmen och ner på utsidan av kanten - inte inifrån väskan - för att göra det så osynligt som möjligt.

Locket fick några stygn vid axelremmen/övre väskkanten, så inte den seglar iväg på eget bevåg.

Dekorera med blommor, pärlor mm. Sy dit en knapp på varje sida. Jag sydde även dit små "osynliga knäpp-knappar" (alltså genomskinliga tryckknappar) på varannan snäcka men det är en smaksak. Kom ihåg att njuta av din egen tillverkade sommarväska!

A practical summer bag
By making two fronts you can alternate your style by just turning the bag. If you make the sides in different colors you have two bags in one!

Size: 7" high, approx 6,5" wide.
Materials: Drops Love You I (2 balls of grey, 1 ball beige), hook 4 mm and some pearls for decoration.

Base/bag:
1) ch 31, sc 1 in 2nd ch from hook, continue with sc til end of row. (30) (Turn every row with 1 ch).
2) sc til end of row

3) Continue with double crocheting: put hook in the back loop of the first stitch AND in the loop of the (bottom) chain. Get yarn, pull through both loops, yo and finish off as a regular sc. Continue til end of row.
That means in next stitch put hook in the back loop and the bottom chain, get yarn, pull through both loops, yo and finish as a regular sc.

Keep up the work! It's only this first double row that is a bit annoying. You don't have much to hold on to either.

Remember to turn with 1 ch.

Following rows are much easier. As you can see after the first double row, there's now a "step". You can see the loops easier, both the last row and the row below and there's some work to hold on to.

4) So... Next row and the following you put hook in the back loops of both last row and the row below, fetch yarn, pull through both loops, yo and finish the sc.

As you can see, the work gets very firm and thicker than regular sc. This technique is perfect for other things as cases, potholders, bags etc.

After 30 rows with grey I changed color and continued 30 more rows with beige.
Last row: sc through both loops on the first row and through the loop on the row below, continue til end of row :-) This makes the border straight, without the "step". Break yarn.

Cover:
Increases
Ch 3, sc 1 in 2nd st from hook and in the next st. Turn every row with 1 ch.
*sc til last stitch, 2 sc in the same st. Turn. Sc 2 in first st, sc til end of row.*
Repeat until you have made 30 sc.
The left border is straight and the right is angled, because of the increases.

Crochet 6 rows with sc without increases. (If you want to change color, change after 3 rows).

Decreases
*Sc til end of row, turn, sc til last stitch, sc 2 togheter. Turn. Sc 2 together, sc til end of row. *
Continue until you have 2 st left. Break yarn

Now the covers has increases along the right bottom side and decreases along upper left side.

Borders (Change color if you wish).
sc 23 along one of the straight edges, sc 4 in the last stitch to get a nice "turn" on to the angled side.
In the first shell I made a loop for the button:
Skip approx 1/2-1 cm, dc 2 in the same st, ch 10, slip stitch in the 9th st from the hook and in the last, dc another 4 in the same stitch as the first 2, skip approx 1/2-1 cm, sc 1. This forms the first shell with 6 dc. Continue with the shell pattern: *skip approx 1/2-1 cm, dc 6 in the same st, skip 1/2-1 cm, sc 1* along the angled side.
Repeat on the other side. Change color if you wish.

Shoulder strap:
ch 280, sc til end of row, making 4 in that last stitch, continue along the other side of the ch, ending row with 4 sc. Continue another row of sc, end with a slip stitch. Break yarn.

Mounting:
Fold the bag-piece and crochet or sew the sides together.

Attach the shoulder strap along the sides of the bag. I sewed from underneath the shoulder strap on to the outside of the border - not from the inside - to make the stitches invisible.

Attach the cover with a few stitches along the shoulder strap/ the top of the bag.

Decorate with flowers, pearls and buttons on each side and remember to enjoy your home made summerbag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar