lördag 19 oktober 2013

Brainless

Brainless - free pattern

I finished my Brainless socks! Yey! I'm so glad I could finish them off after the heel problems I had. Maybe, in the future, I'll make some more but for now I'll practice different heels and toe-ups in another project :-) See ya!

Jag avslutade mina Brainless sockor! Yey! Jag är så glad att jag kunde avsluta dem efter alla hälproblem jag hade. Kanske, nån gång framöver, kommer jag sticka fler men just nu övar jag på olika hälar och tå-upp tekniken i ett annat projekt. :-) Ses!