lördag 14 september 2013

Link to hint! - Länk till tips!

Ooooo, it's share time!

Check this out!!
This is absolutely the simpliest and best idea ever! How come I've never seen this before?? I use a piece of sheet metal and magnets to hold charts and patterns in place, which is great, especially for charts, but sometimes it gets unnecessary big. Just a smal piece of paper on this rather large piece of metal... This way you can actually make several, for each ongoing project. :-) The link will take you to the tutorial!

Thank you Karen!

Photo is from Karen's blog! Here's the link:
hint for knitting a repeated pattern


Oooooo, dags att dela tips!

Kolla in det här! 
Det här är absolut den enklaste och bästa idén någonsin! Varför har jag aldrig sett det här tidigare?? Jag använder en bit plåt med magneter som håller diagram och mönster på plats, vilket är toppen, speciellt för diagram, men ibland känns den onödigt stor. Bara en liten bit papper på en stor bit plåt... På det här sättet kan man ju göra flera, en för varje pågående projekt. :-) Klicka på länken under fotot så kommer ni till steg-för-steg beskrivningen på hur ni i gör egna.

Tack Karen!