torsdag 10 maj 2018

Elise väska - sidorna


Sidorna virkas runt botten.  

Varvet avslutas med 1 sm och börjar med 4 lm = 1 st +1 lm

Du behöver 4 markörer för att markera hörnen på arbetet. Dessa följer med upp varje varv för att underlätta i nästa steg när sidorna är klara och öppningen skall virkas. 

Du randar naturligtvis med de färger som du vill eller om du virkar enfärgat. Här nedan ser du några olika varianter.

Kort info och förklaringar:
Eftersom första varvet är precis där botten och sidorna möts
virkas alla V-maskor på varvet under. Detta för att göra väskan
extra stark i botten. Den ska ju tåla lite.:-)

Markörerna sätts mellan de 2 V-maskorna i varje hörn.
Mönster:
Fäst nya garnet i högra hörnet på kortsidan, 4 lm, 1 st i första maskan = första V-maskan på varvet.


Hoppa över 2 m, *1 st, 1 lm, 1 st* i nästa maska. Upprepa *-* 4 ggr längs kortsidan. I hörnet virkas 2 V-maskor i samma hörnmaska. Sätt en markör mellan de 2 V-maskorna i hörnet.

Vrid arbetet. Virka 25 V-maskor längs långsidan och 2 V-maskor i nästa hörn. Sätt en ny markör mellan de 2 V-maskorna i hörnet.

Vrid arbetet och virka 4 V-maskor längs kortsidan och 2 V-maskor i nästa hörn. Sätt en ny markör mellan de 2 V-maskorna i hörnet.

Vrid arbetet och virka 25 V-maskor längs långsidan och 1 V-maska i samma hörnmaska som allra första V-maskan. 1 sm. Sätt sista markören mellan första och sista V-maskan i hörnet.
Arbetet ser nu ut så här


 2)      Fortsätt virka V-maskor:
1 sm, så du hamnar i lm-bågen som är mellan 2 st. 4 lm, 1 st i lm-bågen = första V-maskan på varvet. Sedan upprepas *1 st, 1 lm, 1 st* i nästa luftmaskbåge varvet ut. Låt markörerna flytta med upp i arbetet.

De nya V-maskorna hamnar rakt ovanför föregående.


3)      Fortsätt på samma sätt med V-maskor, varv för varv.  

Här har jag varvat 5 varv i blått, vitt, mörkblått, vitt, blått och vitt. Totalt 30 varv med V-maskor.
4)      Avsluta med 1 varv fm (här i mörkblått), dvs 1 fm i varje maska. Låt markörerna sitta kvar i hörnen.

Nu är sidorna klara.