söndag 11 maj 2014

Virkad fjäril

Fjäril till dekoration
Virkad i pärlgarn med Boye 6.


Börja med en stor MAGISK RING. Denna ring ska inte dras ihop förrän alla 4 vingdelar är klara, alltså i slutet.

Förklaringar:
sm – smygmaska                                                                         st – stolpe
lm – luftmaska                                                                              fm – fastmaska
dst – dubbelstolpe (2 omslag)                                                  tre dst – trippelstolpe (3 omslag)    
fyr dst – fyrdubbelstolpe (4 omslag)                                       picot – 2 lm, 1 sm i andra maskan från nålen        

Vinge 1
5 lm, 1 picot, 1 fyr dst, 1 tre dst, 1 dst, 1 st, 3 lm, 1 fm om ringen.

Vinge 2
5 lm, 1 tre dst, 1 dst, 1 tre dst, 5 lm, 1 fm om ringen.

Vinge 3
5 lm, 1 tre dst, 1 dst, 1 tre dst, 5 lm, 1 fm om ringen.

Vinge 4
3 lm, 1 st, 1 dst, 1 tre dst, 1 fyr dst, 1 picot, 5 lm, 1 fm i ringen.
När alla vingar är klara drar du ihop magiska ringen. Vips har du en fjäril! Fäst trådarna och lämna stumparna från start och slut mellan de två främre vingarna så det ser ut som antenner. 

Använd till dekoration på allt möjligt.